Contracts

Home/Contracts

Arboristika

2020-05-27T13:41:42+02:00

ARBORISTIKA Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Odborný řez, instalace vazeb, výsadba a péče o zeleň Arborista je odborník v oboru péče o dřeviny rostoucí mimo les, vy [...]

Štěpkování

2020-05-29T20:01:50+02:00

ŠTĚPKOVÁNÍ Štěpkováním zajišťujeme úklid větví z pokácených stromů či různých prořezávek. Informace ke službě Pracujeme se strojem Arborist 150 GREENMECH, který je [...]