SLUŽBY

Nabízíme komplexní služby v oboru arboristiky a rizikového kácení, které jsme postupně rozšiřovali tak, aby naši klienti mohli mít službu kompletní a nemuseli hledat více různých firem. Jednoduše na klíč, bez zbytečných starostí navíc.

ARBORISTIKA

Péče o dřeviny rostoucí mimo les. Odborný řez, instalace vazeb, výsadba a péče zeleň.

VÍCE O SLUŽBĚ

RIZIKOVÉ KÁCENÍ

Kácíme stromy za pomoci stromolezecké techniky na místech, kde hrozí poškození majetku či bezpečnosti osob.

VÍCE O SLUŽBĚ

ŠTĚPKOVÁNÍ

Štěpkováním zajišťujeme úklid větví z pokácených stromů či různých prořezávek.

VÍCE O SLUŽBĚ

TERÉNNÍ ÚPRAVY

Realizujeme rekultivaci povrchu pomocí půdní frézy a dalších strojů, připravíme pro následnou výsadbu a zrealizujeme ji.

VÍCE O SLUŽBĚ

FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ

Za pomoci pařezové frézy odstraníme zbytky po kácení tak, aby šlo dělat jakékoliv další terénní úpravy.

VÍCE O SLUŽBĚ

PODÉLNÉ ŘEZÁNÍ

Za pomoci speciální techniky Vám na místě kácení rovnou připravíme z kmene fošny v požadované tloušťce o šíři celého kmene.

VÍCE O SLUŽBĚ